Wij begeleiden mensen in het waarmaken van hun ambities
Organisatie groei
Heeft de organisatie de wens dat medewerkers flexibeler zijn? Wil je met mensen samenwerken die ondernemerschap tonen in termen van proactiviteit, zelfwerkzaamheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid nemen, betrokkenheid en inzet?
Als werkgever heb je tegelijkertijd te maken met een structureel krapper wordende arbeidsmarkt. Daarnaast trekt de overheid zich terug, dus organisaties en hun medewerkers worden meer en meer zelf verantwoordelijk.
Als de organisatie medewerkers vanuit een mentaliteit van ondernemerschap wil laten werken, betekent dit:
het faciliteren van vertrouwen en het stimuleren van het zelfvertrouwen van je mensen.
medewerkers duidelijk laten zien wat de maatschappelijke ontwikkelingen betekenen voor de organisatie.
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bieden die de persoonlijke groei van de individuele medewerker kunnen faciliteren.
Ondernemende werknemers creëert een organisatie alleen maar als het persoonlijke doel van de medewerker ook aansluit bij het organisatiedoel. Als dat niet het geval is, is er een gezamenlijk belang om goede afspraken te maken over het vervolgen van ieders eigen pad, zodat groei voor beiden weer een mogelijkheid is. Het versterken van die verbinding leidt tot aanzienlijke groei voor beiden. Als er een goede match is tussen doelen van werkgever en de medewerker, dan is er sprake van verbinding en vertrouwen. 
 
Meer informatie
Organisatie DNA en cultuur

Meer informatie
In house begeleiding, training & coaching
Lees meer
Conflictmanagement & mediation
Lees meer
Outdoor leadership programma
Lees meer