Wij begeleiden mensen in het waarmaken van hun ambities
De Groeifabriek
Visie en aanpak
De groei van mensen wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door de wijze waarop de organisatie die groei stimuleert. Wij werken met wat mensen en organisaties willen bereiken en kijken of systemen en processen er op gericht zijn om de gewenste doelen ook echt te kunnen realiseren. Dat doen we ook door te werken met de persoonlijke doelen van mensen; we begeleiden hen erin om het beste uit zich zelf naar boven te halen, wat ook de organisatie weer direct ten goede komt. 
 
Wij zien onze samenleving snel en ingrijpend veranderen. Naast een samenleving die steeds diverser wordt, treedt de overheid op sociaal economisch terrein terug. Dat vraagt om meer verantwoordelijkheid van de werkgever en om meer ondernemerschap van de werknemer. Leiderschap, professionele en persoonlijke groei van mensen is nodig om competitief te blijven en om succesvol te kunnen (over)leven en werken.
 
Mensen zijn soms reactief ten aanzien van veranderingen in de inhoud en organisatie van hun werk. Ze nemen hierin vaak pas actie en verantwoordelijkheid als de veranderingen aansluiten bij hun eigen doelen en als er vertrouwen in de organisatie is.
Daarbij zien wij leiderschap, vertrouwen en zelfvertrouwen als de crux, omdat dit de kernwaarde vormt voor groei en zelfsturing.
 
De Groeifabriek begeleidt mensen in het proactief en constructief omgaan met veranderingen in werk en de (persoonlijke) gevolgen daarvan. Dit doen we door het geven van advies, training, coaching en mediation.
De Groeifabriek begeleidt mensen en organisaties in hun proces naar groei, door het faciliteren van vertrouwen, verbinding, leiderschap en ondernemerschap.
Meer informatie
Waarom de Groeifabriek?
Lees meer
Wie zijn wij?
Lees meer
Contact
Lees meer