Wij begeleiden mensen in het waarmaken van hun dromen en ambities
Outdoor leadership programma
Outdoor leiderschap voor teams en individuele professionals
De Groeifabriek organiseert op Mallorca een uitgebalanceerd en op maat gemaakt outdoor leiderschapsprogramma. Op het eiland ontvangen wij teams en individuele professionals en gaan de bergen in om samen een herinnering voor het leven te maken. De volkomen andere omgeving en uitdagingen op gebied van persoonlijk leiderschap, communicatie en teamwork creëren een perfecte leeromgeving. De bergen in, op een veilige wijze, geeft een enorm ander perspectief op leiderschap, samenwerking en het behalen van doelen. En dit alles gaat op een aangename manier, waardoor de nadruk – bewust en onbewust - meer op het plezier ligt, dan op het leren (en dat komt dat laatste weer enorm ten goede).

Uitgangspunten
 • Een hecht en succesvol team weet effectief samen te werken, binnen en buiten het team.
 • Je kunt pas effectief samenwerken als je de onzichtbare werkelijkheid binnen een team weet te onthullen. Hoe zijn de onderlinge verhoudingen, wat gaat er schuil onder bepaald gedrag van de teamleden, welke gebeurtenissen uit het verleden drukken nog een stempel op de huidige sfeer en beïnvloeden houding & gedrag van sommige mensen, wat zijn de onuitgesproken regels en codes waarnaar geleefd wordt in dit team, wat zijn de onuitgesproken verwachtingen?
 • Om die werkelijkheid te onthullen, zal je elkaar en jezelf beter moeten leren kennen. 
 • Om jezelf beter te leren kennen, is het waardevol te doorgronden ‘waarom je doet wat je doet’, hoe je jezelf managet in het leven en in de beschikbare tijd, hoe je je manifesteert richting anderen en hoe je –zodoende - door anderen wordt gepercipieerd. 
 • Als je meer weet, begrijpt en rekening houdt met elkaars ‘gebruiksaanwijzing’, kwaliteiten en tekortkomingenzal dat in ieder geval de samenwerking aanzienlijk verbeteren.
 • Als de teamleden daarbij ook nog een aantal relevante communicatie- en sociale vaardighedenkunnen inzetten, zal niet alleen de samenwerking flink verbeteren, maar ook de teamprestaties gaan aanzienlijk omhoog.
 • Een verbeterde samenwerkingen betere teamprestatieshebben doorgaans ook nog de volgende positieve resultaten tot gevolg: 
  • Betere onderlinge communicatie in het team, maar ook met derden buiten het team (collega’s, klanten)
  • Meer wederzijds respect, vertrouwen in elkaar en de wil om elkaar te helpen.
  • Minder ‘eilandjes’ gedrag binnen het team en meer een gemeenschappelijke focus op bepaalde gewenste team resultaten.
  • Een grotere bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Dit gaat verder dan alleen aanspreekbaar zijn op je eigen handelen en werkzaamheden. Het gaat ook om de bereidheid om elkaar aan te spreken op het wel/niet voldoen aan gestelde prestatienormen en het nakomen van gemaakte afspraken, alsook elkaar feedback durven geven op houding & gedrag.

Het vraagt van je dat je jezelf beter leert kennen, je kennis verdiept, zicht krijgt op jouw persoonlijke visie, waarden en kwaliteiten. En ook dat je je bewust wordt van niet-functioneel gedrag en je valkuilen. Dat je bereid bent om hieraan te werken en vaardigheden ontwikkelt die je direct kunt toepassen in de praktijk. 

Resultaten
- Het team werkt beter samen en committeert zich aan het gezamenlijke teamdoel.
- Individuele teamleden dragen, elk voor zich, samen het team.
- Het team weet met meer impact invloed uit te oefenen op de omgeving.
- Het team communiceert effectiever intern en extern.
- Er wordt beter gereflecteerd en gereageerd op lastige situaties.
- Het team kan beter de balans houden en kan effectiever omgaan met (onnodige) stress en emoties.
- Het team haalt meer voldoening uit het werk!
Door de uitdagende wijze waarop wij dit op Mallorca aanbieden, is de leerervaring indringend en blijvend. Ook het plezier dat deelnemers tijdens de tocht ervaren, is het een herinnering die niet snel zal vervagen. De programma’s variëren in duur van 4 tot 12 dagen.
Programma
 
Onze benadering 
Wij starten altijd met een kennismaking waarbij wij u vragen welke resultaten u van de training voor ogen heeft en verwacht. Hierna stellen we, in nauwe samenwerking met u, het programma op. Hierbij wordt de inhoud en zwaarte van het outdoor deel bepaald en onderwerpen van training en gesprek vastgesteld. Een vast onderdeel tijdens de tocht is individuele- en teamcoaching. Elke deelnemer stelt een leerdoel op. Gedurende de tocht zullen de trainers en coaches van Pole4 met elke deelnemer apart in gesprek gaan over die leerdoelen en de wijze waarop deelnemers deze doelen willen behalen. Ook zullen er regelmatig evaluatiesessies op teamniveau plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in de aanwezige groepsdynamiek en hoe onderlinge samenwerking, als het nodig is, kan worden verbeterd. 
 
Voorafgaand aan de programmadagen, krijgen alle teamleden een aantal voorbereidende vragen toegestuurd. Deze vragen liggen vooral op het vlak van persoonlijke effectiviteit. Het gaat hier om een inventarisatie van waar mensen tegenaanlopen in het team of de werkomgeving, wat iemand beperkt om voor zijn/haar volle potentieel te gaan en wat iemand ziet als de eigen verbeterpunten op gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerken. Deze vragen zijn toegespitst op het specifieke doel van het maatwerk programma. 
 
Een voorbeeld van een kort programma kan er zo uitzien:
Woensdagavond: Aankomt Mallorca, kennismaking, opstellen persoonlijke doelen en nachtrust.
Donderdag: Veiligheidsinstructie, inpakken, reis naar de bergen, lunch, start van de hike. Elke dag wordt geleid door een van de teamleden. Die is de Leather of the day. De LOTD krijgt hiervoor aanvullende instructie. Avondmaaltijd in een berghut, of desgewenst een hotel. Na de maaltijd vindt er een evaluatie van de dag plaats.
Vrijdag: Na het ontbijt start de hike met een nieuwe LOTD. Gedurende de dag vinden er tijdens de pauzes en maaltijden afstemmingsgesprekken plaats. Er is ruimte voor inhoudelijke kennisoverdracht, teamcoaching of tocht evaluatie.Na de maaltijd vindt de evaluatie plaats.
Zaterdag: Na het ontbijt vindt er een persoonlijke evaluatie plaats waarbij de individuele doelen worden getoetst en uitgedaagd.Tijdens de tocht, met een nieuwe LOTD, worden er individuele coach gesprekken gevoerd met diegene die daar behoefte aan hebben. Tijdens de hike zal de instructeur ook actief naar teamleden toegaan die niet lekker in hun vel zitten, niet goed in de groep passen, te dominant of passief zijn of zich drukken. Na het avondeten vindt de evaluatie plaats. Dit keer op meer persoonlijk niveau. Haal je werkelijk alles uit de training, en hoe verhoudt dit zich met je bijdrage aan het team, hier in de bergen en maandag op het werk.
Zondag: Na het ontbijt worden we teruggebracht naar het Basecamp/hotel waar de afronding plaatsvindt. Er zal een individuele evaluatie plaatsvinden en een team evaluatie.Na het opruimen en inpakken vliegen we terug op zondagavond. 
 
Het programma maakt gebruik van de ervaringsleer. Dat betekent een mix van theorie en veel doen, oefenen op basis van praktijksituaties, observeren, persoonlijk reflecteren, interactie en dialoog. Gedurende het gehele programma krijgen de deelnemers praktische gereedschappen aangereikt die onmiddellijk gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk. De trainers van de Pole4 werken altijd op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij vaardigheden, gedrag, attitude en waarden afwisselend worden geadresseerd. Onze stijl van werken wordt door opdrachtgevers omschreven als resultaatgericht, uitdagend, zelf reflecterend, empowering, respectvol, integer, met humor. 
 
Voor wie is dit programma:
 
Follow-up met coaching:
Het is mogelijk om het geleerde in het programma verder te borgen en om niet te snel terug te vallen in oud gewoontegedrag om een kort coaching traject van 4 sessies te doen. De sessies vinden plaats in een tijdbestek van ongeveer 3 maanden. Planning van de sessies vindt in overleg plaats tussen de coach en coach cliënt. 
Uurtarief coaching: € 145,- excl. BTW 
 
Kosten voor het programma:
Tarief per trainer € 1.000,- per dag.- 
Tarief ondersteuning/logistiek lokaal € 250,- per dag.-    
Overnachting Mallorca € 40,- tot 150,- per dag per persoon.
Vlucht naar Mallorca € 25,- tot 200,- per dag.
Huur uitrusting € 50,- per persoon.
Outdoor evenementen € PM.

Er wordt altijd met 2 trainers gewerkt. Boven de 12 deelnemers wordt de norm van 6 deelnemers per trainer gehanteerd.
 
De Groeifabriek werkt nauw samen met Pole4 om dit programma te realiseren.
Meer weten? Neem contact op met Bart van Amerongen.
Meer informatie
In house begeleiding, training & coaching
Lees meer
Conflictmanagement & mediation
Lees meer