Wij begeleiden mensen in het waarmaken van hun dromen en ambities
In house begeleiding, training & coaching
In house trajecten
De Groeifabriek biedt In house trainingen aan op gebied van soft skills die teams, afdelingen of medewerkers vanuit de organisatie verder brengen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, waardoor zij nog effectiever kunnen functioneren. Denk aan trainingen zoals:
- Interactiestijlen; dé communicatietraining om wederzijds begrip, onderlinge communicatie en samenwerking drastisch te verbeteren.
- Adviesvaardigheden en professionele gesprekstechniek; een training die klantgerichtheid (intern en extern) enorm bevordert, de deelnemers handvatten aanreikt om gesprekspartners op positieve wijze te beïnvloeden zonder dat dit de relatie schaadt en hen de regie laat houden in gesprekken.  
- Effectief teamwork; gericht op het creëren van hechte teams die op basis van persoonlijk leiderschap en team leiderschap in staat zijn om de team performance aanzienlijk te verbeteren.
- PrioriTijdmanagement; een training die alle tools aanreikt voor efficiënt timemanagement en tegelijkertijd de deelnemers leert hoe zij zich zelf effectief kunnen managen in de beschikbare tijd. Naast bewustwording aangaande urgentiegedrevenheid maakt de training gebruik van Mindfulness.
 
Voor meer informatie en tarieven, neem contact op met Muriel Hillenius
  
 Teamcoaching
Zie Coaching bij Persoonlijke groei of neem contact op met Jan Plevier.
 
Begeleiding van cultuur en structuur veranderingen
In de filosofie van de Groeifabriek kan een structuurverandering nooit zonder een cultuurverandering en vice versa. Een cultuurveranderingtraject volgens de Groeifabriek wordt dan ook geen antropologische studie maar een zakelijke en praktische benadering waarbij de waarden van het bedrijf worden vertaald in concrete gedragsveranderingen die direct aantoonbaar resultaat opleveren.
 
De Groeifabriek ondersteunt organisaties in het verkrijgen van draagvlak onder medewerkers. Bij een fusie, overname of verzelfstandiging is het betrekken van de medewerkers zelf een krachtig middel. Zowel top-down als bottom-up.
 
Organisatie DNA en Cultuurtraject
Zo werkt de Groeifabriek o. a. met een Organisatie DNA en Cultuurtraject, waarbij de primaire strategische bouwstenen worden bepaald of herijkt.
In veel organisaties worden deze bouwstenen de missie en visie genoemd. Hier noemen we het de identiteit (DNA) en de ambitie van de organisatie.
De meeste organisaties beschikken wel over een missie en visie, maar vaak wordt er relatief weinig mee gewerkt, omdat deze bouwstenen te weinig concrete sturing bieden of niet (meer) relevant zijn gezien veranderde marktomstandigheden.

Gedurende dit 3-daagse traject, neemt de Groeifabriek een organisatie door een definiëring of herijkingsproces van de missie, visie en cultuur. Dit houdt in dat deze strategische bouwstenen op een zeer intensieve en grondige manier (opnieuw) gedefinieerd worden met als doelen:
- het beschikken over een identiteit en ambitie die de organisatie een duidelijk meetlat biedt voor wie en wat de organisatie is op dit moment, maar ook voor wie en wat ze wil zijn in de toekomst.
- expliciet helder krijgen wat de meerwaarde is van de organisatie voor de markt en intern.
Daarna kan beoordeeld worden of de huidige organisatiecultuur aansluit bij de gedefinieerde identiteit en ambitie of dat deze aanscherping behoeft op niveau van organisatiewaarden en daaruit voortvloeiende concrete samenwerkingsafspraken.
 
Voor meer info en tarieven, neem contact op met Muriel Hillenius.

 


 

Meer informatie
Conflictmanagement & mediation
Lees meer
Outdoor leadership programma
Lees meer